บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


บัณฑิตทันตแพทย์ มช. ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2552


ทันตแพทย์หญิงณหทัย พุทธวิโร บัณฑิตทันตแพทย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2552 จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก

การคัดเลือกบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น จะคัดเลือกจากบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความตั้งใจเรียน มีผลการเรียนในระดับดีมากอย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร และได้ระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552� ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

�ทันตแพทย์หญิงณหทัย พุทธวิโร สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2551 ปัจจุบันปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลท้ายเหมือง จ.พังงา ได้กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ว่า พระมหากรุณาธิคุณของ "พระราชบิดา" สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในเรื่องการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างมากในการวางรากฐานในการแพทย์ให้แก่สังคมไทย ทำให้วงการแพทย์ทุกวันนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยไม่แพ้ต่างชาติ ซึ่งตนเองก็อยากจะทำคุณประโยชน์รับใช้สังคมอย่างเต็มความสามารถ และจะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านสืบไป.[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:34:52] (view: 1095)

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.