บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นักศึกษาสื่อสารมวลชน มช. คว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุดีเด่น ประจำปี 2552


ผลงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "กฎหมายกับความเป็นธรรม...แผ่นดินนี้ใครครอง" คว้ารางวัลสุดยอดสารคดีเชิงข่าววิทยุสมัยที่สาม จากการประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อยปี 2552

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งเสริมความสามารถ นิสิต นักศึกษาสายสื่อสารมวลชน ค้นหาสุดยอดผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ดีเด่นประจำปี 2552 มีการมอบรางวัลให้กับผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ดีเด่น “รางวัลสายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

สารคดีเชิงข่าววิทยุ เรื่อง “กฎหมายกับความเป็นธรรม...แผ่นดินนี้ใครครอง” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุรางวัลดีเด่น เป็นการได้รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุรางวัลดีเด่น 3 ปีซ้อนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่� ปีนี้มีนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 163 ผลงาน แบ่งเป็นสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 77 เรื่อง และสารคดีเชิงข่าววิทยุ 86 เรื่อง�

�น.ส.อารินทร์ทิพย์ ปันภิมล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในฐานะตัวแทนทีมที่ได้รางวัลดีเด่นว่า รู้สึกดีใจที่ได้นำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้จนสามารถทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ส่วนแรงบันดาลใจที่เลือกเรื่องของที่ดินทำกินของชาวบ้านมาจากการที่ได้เรียนและได้ลงพื้นที่ในกระบวนวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ทำให้พบว่ายังมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินระหว่างชาวบ้านกับนายทุน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของสังคมไทยในขณะนี้ ที่ชาวบ้านมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีอำนาจและเงิน จึงอยากให้ทางหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาดูแลและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:36:10] (view: 1094)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
1
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
2

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.