บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


2 อาจารย์ มช. คว้ารางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Award


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 9 ขึ้น เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อแนะนำจากนักวิจัยอาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน� โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น และนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2552

�ปี 2552 นี้ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ท่าน ได้รับรางวัล TRF-CHE-SCOPUS Researcher Awards หรือ นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ประจำปี 2552 ได้แก่� ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สาขาชีววิทยา ประจำปี 2552 จากผลงานที่มีชื่อว่า “ผึ้ง โรคศัตรูผึ้งและจุลินทรีย์ประจำถิ่น”� และ รศ.สายชล� สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2552 จากผลงาน “ประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน พ.ศ. 2435-2535”[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:47:23] (view: 1092)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
รศ.สายชล สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.