บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง จากเนเธอร์แลนด์


สมเด็จพระราชินีนาถ เบียทริกซ์ แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทรงมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงแก่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานหอการค้าเนเธอร์แลนด์ - ไทย (NTCC) คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลไทย โดยมี ฯพณฯ Tjaco van den Hout เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง “Commander in the Order of Orange Nassau” ให้แก่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ในงานเลี้ยง gala dinner ของหอการค้าเนเธอร์แลนด์ – ไทย (NTCC) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) จากผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ Jan Tinbergen ที่มหาวิทยาลัย Erasmus ในกรุงร๊อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังจากที่ได้กลับมายังประเทศไทย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้ที่มีบทบาทในการอุทิศตนที่โดดเด่นในการทำให้มีการสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย – ดัชท์ ความพยายามไม่รู้เห็นจักเหนื่อยของเขาในสาขานี้ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจดัชท์ ในประเทศไทย เครื่องอิสริยาภรณ์ที่ได้ทรงมอบให้แก่เขาเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และการแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจสำหรับผลงานนานาประการของ ดร. พิสิฐ� ลี้อาธรรม ในการขยายให้กว้างขวางขึ้น และลึกซึ้งขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้มีมาเป็นเวลามากกว่า 400 ปี[post:20 พฤศจิกายน 2552 14:49:21] (view: 1096)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
1
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
2

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.