บุคคลเด่น มช.

บุคคลเด่น มช.


นศ.มช. สร้างชื่อคว้า 2 รางวัล จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9


ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 2 รางวัล จากการประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)�� ครั้งที่ 9 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

ทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการผลิต CMC จากฟางข้าวและฟิล์มลดจุดดำในมะม่วง” ของ นางสาวกมลพัฒน์ จอมชาญพันธ์� และนางสาวณัฐวดี จินาพันธ์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ โดยมี อาจารย์สุพัฒน์ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากนี้ นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขานวัตกรรมกีฬา-ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี� จากผลงานเรื่อง "การพัฒนาจักรยานสามล้อสำหรับออกกำลังกายแบบมีแรงต้านสำหรับเด็กสมองพิการ" ของนางสาวญาณนันท์� พันธ์ปัญญา และนางสาววีณา ชัยรัต และนางจุฑาลักษณ์� นามกร� นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัด โดยมี รศ.สายนที ปรารถนาผล� และ ดร.สมชาย� พัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา[post:20 พฤศจิกายน 2552 15:05:41] (view: 1099)

รูปภาพประกอบข่าว

คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร1
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร2
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์2

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.