ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


เสวนา มองเลือกตั้งพม่า 2010 ผ่านมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม


ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน�
เสวนาทางวิชาการ
มองเลือกตั้งพม่า 2010 ผ่านมิติเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
โดย
ท่านทูตปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำประเทศพม่า
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า
อาจารย์คืนใส ใจเย็น บรรณาธิการสำนักข่าวฉาน
สถานการณ์ชายแดนไทย-พม่าหลังการเลือกตั้ง

วันและเวลา วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.00
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสวนาเป็นภาษาไทย� มีการแปลไทย-อังกฤษ ตลอดการเสวนา

สนใจเข้าร่วม ติดต่อ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-943595/6
e-mail: rcsd.burma@gmail.com, rcsd@chiangmai.ac.th

------------------------------------------------[post:15 กรกฎาคม 2553 11:13:29] (view: 65)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.