ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


13 เม.ย.นี้ มช. อัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาอย่างวิจิตรบรรจง ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นขบวนที่21 ในวันที่ 13 เมษายน 2560

ขบวนแห่สรงน้ำพระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเริ่มตั้งขบวนตั้งแต่ เวลา 12.30 น. ที่ศาลาธรรม เวลา 13.00 น. เคลื่อนออกจากศาลาอ่างแก้ว เวลา 13.30 น. ตั้งขบวนแห่บริเวณปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถนนเจริญเมือง ใกล้ 4 แยกสันป่าข่อย หลังจากนั้น เวลา 14.00 น. เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ไปทางสะพานนวรัตน์ ผ่านประตูท่าแพ และไปสิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ในเวลาประมาณ 16.30 น.  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณบดี ผู้อำนวยการคณะ/สถาบัน/สำนัก พร้อมทั้งคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโทนสีเข้ม เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        สำหรับรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยได้ออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีความสวยงามและมีความหมายอันเป็นมงคล อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในบุษบกปราสาทแบบศิลปะล้านนา ให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะกราบไหว้ เป็นการเริ่มต้นจุลศักราช 1379 ปีเมืองเร้า ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดสิริมงคลในชีวิต ด้านหน้าตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวดาอัญเชิญสุ่มดอกสักการะ ด้านข้างเป็นพญาลวง เทพแห่งน้ำและฝนของชาวล้านนาที่ได้นำความชุ่มเย็นมาสู่แผ่นดิน พร้อมด้วยช้าง สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตกแต่งด้วยสีขาว สีเหลืองทอง ที่แสดงถึงพลังแห่งความรุ่งเรืองและมั่นคง

        ในส่วนของขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ป้ายมหาวิทยาลัย ขบวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย สำนัก สถาบัน ศูนย์ ขบวนช่างฟ้อนและวงดนตรีของชมรมพื้นบ้านล้านนา ขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนา ขบวนแห่ช่อ 12 นักษัตร รถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย ตามด้วยกลุ่มสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมขบวนอย่างสวยงาม

        การสรงน้ำพระในวันปีใหม่เมืองนั้นชาวล้านนาเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไปพร้อมๆ กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์ กองกลาง
ภาพและข้อมูล : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


[post:12 เมษายน 2560 08:50:00] (view: 1742)

รูปภาพประกอบข่าว

Copyright © 2016 Public Relations Office Chiang Mai University, All rights reserved.