เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   03 กุมภาพันธ์ 2562

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 วันที่ 2 - 10 ก.พ. 62 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หอประชุม มช.

โดย นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 490)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.