เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   03 มีนาคม 2562

- ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโอกาสแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ
- ความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
- มช. ส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 508)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.