เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   10 มีนาคม 2562

มช. กับการส่งเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง

โดย อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 481)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.