เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   24 มีนาคม 2562

ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม.นอร์ท -เชียงใหม่ และ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 (view: 468)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.