เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   31 มีนาคม 2562

- สานสัมพันธ์ นักศึกษาเก่า ลูกช้าง มช.
- โครงการทำบุญสถาบันในวันเกิด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 490)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.