เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   19 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

โดย อาจารย์ ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 485)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.