เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   16 มิถุนายน 2562

ลูกช้าง มช. ยุคใหม่ “CMU Smart Students”

โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา ซึ่งไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็สามารถค้นหาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก “Global Citizen” ในฐานะของคนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมด้วยพลังบวก พร้อมออกไปสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ทำประโยชน์กับทุกองค์กรและสามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก

- Smart IT
- Smart English
- Smart Character
-Smart Health
- Smart Brain
- Smart Heart
 (view: 36)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.