เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   23 มิถุนายน 2562

มช. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ต่อยอดเป็นเทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์และรับใช้สังคม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 477)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.