เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   25 สิงหาคม 2562

ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
วิจัยสำเร็จตรวจการเข้ากันได้ของเลือด
พร้อมเก็บพลาสม่าของช้างแช่แข็งเพื่อใช้ในการรักษาได้ถึง 1 ปี ครั้งแรกของไทย

โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
หัวหน้าศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงละสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 487)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.