เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   01 กันยายน 2562

มช. วิจัยสำเร็จ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ
ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่า 200 สายพันธุ์

โดย ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 516)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.