เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   08 กันยายน 2562

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ครบรอบ 55 ปี มช.
“55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน นี้

โดย รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 507)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.