เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   15 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำเทคโนโลยีข้อมูลภาพดาวเทียมแบบ near real-time
ติดตามสถานการณ์และเตือนภัยฝุ่นควัน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นแผนที่ออนไลน์ (Web GIS Application)
และจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ระดมองค์ความรู้จาก มช. เตรียมรับมือสถานการณ์หมอกควันป่า

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 518)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.