เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   29 กันยายน 2562

การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสัตว์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ภานุวัฒน์ แย้มสกุล
รองคณบดีด้านบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 463)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.