เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   20 ตุลาคม 2562

Learning Transformation กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 512)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.