เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   24 พฤศจิกายน 2562

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม เริ่มปีการศึกษา 2563
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
- ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - พฤษภาคม

โดยรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (view: 485)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.