เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปวิทยากร


วัน อาทิตย์ ที่   08 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย(SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
หัวข้อ “From SDGs to BCG : The Sustainable Strategic Plan for Thailand’s Higher Education”
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (view: 463)

ฟังรายการย้อนหลัง

Copyright © 2016 CMU Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC), All rights reserved.